Vilkår & betingelser


Vilkår og betingelser

 

indhold

 1. Omfang og udbyder
 2. Indgåelse af kontrakt, servicebeskrivelse
 3. kundekonto
 4. forbrug aftale
 5. Løs en kundekonto
 6. Afbestillingsregler og fortrydelsesret
 7. afsluttende bestemmelser

 

Omfang og udbyder

 1. iKoof er en handelsplatform.
 2. iKoof tilbyder iværksættere mulighed for at benytte indkøbsfunktioner i henhold til § 14 BGB (tysk civillov) og juridiske enheder i henhold til offentlig ret (i det følgende benævnt "sælgere"). Sælgerne kan importere dine produkter her og dermed tilbyde produkttilbud (i det følgende "produkter") i hele Europa til salg.
 3. Sælgere kan eventuelt oprette en reklamekampagne for deres produkter (præstations- eller produktplaceringskampagner) med webmastere eller bloggere (herefter "influencers").
 4. Influencers er enhver fysisk eller juridisk person, der har accepteret de generelle vilkår og er blevet godkendt af iKoof som influencer. Influencers giver sin besøgende et link til sælgerens produkt, hvor det genererer salgstransaktioner gennem reklamer eller andre midler.

 

Indgåelse af kontrakt, servicebeskrivelse

 1. iKoof tilbyder fysiske og juridiske personer (i det følgende "brugere") mulighed for at købe artikler, der afbrydes af sælgerne. iKoof overtager ordrebehandlingen i sælgerens navn og rækkefølge.
 2.                 De brugerdata, der kræves til køb og data af forretningstransaktioner, sendes til forhandleren, hvis produkter slutkunden bestiller. For øvrigt er købet helt overtaget af forhandleren.
 3.                 Ud over disse generelle vilkår bliver sælgerens respektive Generelle Betingelser (GTC) grundlaget for købekontrakten, for så vidt som de er opført af sælgeren og kan nås via et link.
 4.                 Sælgerne er forpligtet til at fastsætte deres egne vilkår og betingelser, som er inkluderet i købsaftalen. Ligeledes er sælgere ansvarlige for at give ret til tilbagekaldelse og overholdelse af lovkrav om oplysningsopgaver, varemærker, ophavsret og konkurrenceret og andre lovbestemmelser, så længe de gælder for den udbudte tjeneste.
 5.                 Handelsplatformens ydelser er begrænset til placeringen af ​​tilbuddet på platformen samt behandling af salg af tilbudene fra samarbejdspartnere. Betalingen for købte produkter foretages direkte til sælgerne. Med hensyn til samarbejdspartnernes og slutkundernes ydelser fungerer handelsplatformen kun som mellemmand og ikke som uafhængig kontraktspartner.

 

kundekonto

 1. Kun personer af lovlig alder kan registrere hos iKoof og / eller bruge dem som købere.
 2. Den registrerede bruger er forpligtet til korrekt og fuldstændigt at angive de data, han har meddelt under registreringen, og ikke at krænke tredjeparters rettigheder. Hvis der efterfølgende sker en ændring af engang angivet data, er brugeren forpligtet til at rette sine data i overensstemmelse hermed.
 3. Den registrerede bruger forpligter sig til ikke at misbruge handelsplatformen. Han forpligter sig især til ikke at stille indhold til rådighed via en handelsplatform, der krænker ophavsret, navn, varemærke eller patentlov og / eller krænker andre rettigheder til tredjeparter, der udgør pornografiske skrifter i straffelovens forstand eller som kræver strafbar handling eller indeholder offensive eller sexistiske kommentarer eller på anden måde overtræder gældende lov eller moral ikke at interferere med handelsplatformen eller at bruge faciliteter, programmer eller andre midler (vira, etc.), der kan medføre ændringer på internetsiderne i iKoof; ikke forsøge at omgå iKoofs adgangsbegrænsninger; ikke at videresende uopfordret reklame, kædebreve eller bulkforsendelser (junk mail, spam osv.) til handelsplatformen eller andre brugere Når man udgiver indhold, f.eks. via ratingsystemet, for at opretholde en høflig tone, ikke at gøre personlige eller nedværdigende angreb på forumdeltagere og ikke bruge noget ellers fornærmende sprog, især fækalt sprog.

forbrug aftale

 1. iKoof som handelsplatform påtager sig intet garanti for opfyldelsen af ​​de indgåede købsaftaler med købere eller ethvert ansvar for materielle eller juridiske mangler af de omsatte varer. I de tilfælde, der er fastsat ved lov, har køber ret til at tilbagekalde eller alternativt tildelt tilbagetagelsesrettigheder. Sælgeren er lovligt forpligtet til at levere de relevante oplysninger. Disse oplysninger er   På produktdetailsiden, forhandlerens butiksside samt i ordreprocessen (checkout).
 2. Sælgeren er ansvarlig for produktteksterne, illustrationerne, de lovbestemte oplysninger om ordre og køb, de egne vilkår og betingelser samt for opfyldelsen af ​​de forpligtelser, der følger af købskontrakten eller fra restitutionsforpligtelser, for eksempel i tilfælde af tilbagekaldelse af ordren. Sælgeren er især ansvarlig for ikke at indsende noget ulovligt indhold eller indhold, der krænker tredjemands rettigheder, især varemærke, konkurrence, ophavsret eller personlige rettigheder, på platformen.
 3. På grund af lejlighedsvis vedligeholdelse på handelsplatformen kan iKoof ikke garantere, at adgang altid er mulig og uden afbrydelser.

 

Kontraktens varighed og opsigelse

Registrering med iKoof er gratis.

Licensaftalen indgås for ubestemt tid.

Brugerkontrakten kan til enhver tid opsiges af den registrerede bruger uden at observere en frist korrekt og uden begrundelse.

Løs en kundekonto

Kunden kan til enhver tid annullere kundekontoen. Til dette formål skal han kontakte service@koof.tv med en e-mail-adresse, der er gemt på kundekontoen og give besked om sletning.

Det skal bemærkes, at efter sletning af kundekontoen er adgang til ordrer og adgang til andre funktioner på handelsplatformen også slettet.

Afbestillingsregler og fortrydelsesret

TILBAGEKALDELSE

 

Tilbagetrækning

Du kan opsige din kontrakt inden for 14 dage uden skriftlig begrundelse (f.eks. Brev, fax, e-mail). Tilbagekaldelsesperioden begynder efter modtagelse af denne instruktion skriftligt, men ikke før kontraktens indgåelse, og ikke før handelsplatformens oplysningsforpligtelser i henhold til § 246, stk. 2 sammenholdt med § 1 stk. 1 og 2 EGBGB, og vores forpligtelser i henhold til § 312 g Abs. 1 sætning 1 BGB sammenholdt med artikel 246 § 3 EGBGB.

For at opretholde afbestillingsperioden er rettidig afsendelse af tilbagekaldelsen tilstrækkelig. Tilbagekaldelsen skal sendes til:

KRS Media UG, Päwesiner Weg 20, 13581 Berlin, info@ikoof.de, fax +49 (0) 32 223373694

konsekvenser af Tilbagetrækning

I tilfælde af en effektiv annullering overgav de gensidigt modtagne ydelser og eventuelle fordele (fx renter). Hvis du ikke kan returnere den service, der er modtaget helt eller delvist eller kun i forringet tilstand, skal du betale os kompensation i denne henseende.Dette kan medføre, at du skal opfylde kontraktlige betalingsforpligtelser for perioden indtil din tilbagetrækning. Forpligtelser til at refundere betalinger skal være opfyldt inden for 30 dage. Perioden begynder for dig med afsendelsen af ​​din tilbagekaldelse, for handelsplatform med deres kvittering.

 

Særlige noter:

Din ret til tilbagekaldelse udløber for tidligt, hvis kontrakten er opfyldt på begge sider efter dit udtrykkelige ønske, inden du udøvede din ret til tilbagekaldelse.

Ophævelse af ophør

 

ansvar

En garanti for problemfri drift af systemet kan ikke overdrages på trods af størst indsats.

Handelsplattform er ansvarlig for hensigtsmæssig og grov uagtsomhed såvel som i tilfælde af personskade uden begrænsning, men kun i tilfælde af tilsidesættelse af væsentlige kontraktlige forpligtelser samt iKoof for umulighed og forsinkelse. Ansvaret er begrænset til den kontrakt-typiske skade, med hvis fremkomst handelsplatform   måtte forvente ved aftalens indgåelse på grund af de omstændigheder, der var kendt på det tidspunkt.

 

IKoof er kun ansvarlig for tab af data i den udstrækning, at et sådant tab gennem daglige data backup foranstaltninger ikke kunne have været undgået.

Ansvarsbegrænsningerne finder også tilsvarende anvendelse på Handelsplattformens vicarious agenter.

Ansvaret omfatter ikke forringelse af den kontraktmæssige brug af de tjenester, der leveres af handelsplatformen, som skyldes forkert eller ukorrekt brug af køberen.

I overensstemmelse med de foregående stykker er Handelsplatformen kun ansvarlig for tab af data, hvis et sådant tab ikke kunne have været undgået af køberens passende databeskyttelsesforanstaltninger.

 

rabat

Kuponer, der udstedes af sælgeren gratis som led i kampagner med en bestemt gyldighedsperiode, kan kun indløses på handelsplatformen inden for den angivne periode.

 

Værdien af ​​varerne skal mindst svare til mængden af ​​handlingsbeviset. Den resterende saldo refunderes ikke af sælgeren.

 

Hvis værdien af ​​handlingsbeviset ikke er tilstrækkelig til at dække ordren, kan forskellen afregnes ved en af ​​de andre betalingsmetoder, som sælgeren tilbyder.

 

Saldoen på et handlingsbevis kan ikke betales kontant eller renter.

 

Der vil ikke blive refunderet handlingsbeviset, hvis kunden returnerer hele eller delvist betalte varer med handlingsbeviset i forbindelse med en retlig tilbagetrækning.

Hvis brugeren er en købmand, en offentligretlig juridisk enhed eller en særlig offentligretlig fond, er kompetenceområdet for alle tvister, der opstår som følge af kontraktforhold mellem brugeren og handelsplatformen, sæden for handelsplatformen.

 

afsluttende bestemmelser

 1. Handelsplatformen forbeholder sig ret til at ændre disse vilkår og betingelser til enhver tid og uden at begrunde det. De ændrede vilkår og betingelser vil blive sendt til kunden via e-mail senest fire uger før deres planlagte ikrafttræden.
 2. De ændrede Generelle Vilkår og Betingelser anses for at være accepterede, hvis kunden ikke gør indsigelse mod gyldigheden af ​​de nye generelle vilkår og betingelser inden for fire uger efter modtagelsen af ​​e-mailen. Sælgeren skal særskilt informere kunden i den e-mail, der indeholder de ændrede forretningsbetingelser, betydningen af ​​denne periode, indsigelsesretten og tydelighedens juridiske konsekvenser.
 3. Kunden accepterer de nuværende vilkår og betingelser på produktsiden såvel som i forbindelse med ordreprocessen i den version, der gælder på tidspunktet for bestillingen.
 4. Forbundsrepublikken Tysklands lovgivning gælder uden for FNs salgslov.
 5. Hvis brugeren er en købmand, en offentligretlig juridisk enhed eller en særlig offentligretlig fond, er kompetenceområdet for alle tvister, der opstår som følge af kontraktforhold mellem brugeren og handelsplatformen, sæden for handelsplatformen.
 6. Sproget til kontrakten er tysk.
 7. Online Dispute Resolution acc. § 14 stk. 1 ODR-VO
 8. Europa-Kommissionen udgør en platform for online tvistbilæggelse ("OS platform") på http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Vi er ikke forpligtede og uvillige til at deltage i en tvistbilæggelsesprocedure for en forbruger voldgiftskomité.